भीली व्याकरन

Downloads: 
  • File icon खांदेशी भीली व्याकरन
    Download View971.08 KB

हाई खांदेशी भीली भाशाना व्याकरन लेखी सय. हाई पक्का काळजी करीसनं आनं सोध करीसनं लीखामं वना सय. जे लोकं भीली भाशा शीकी रहन सत, तेसना साठी हाई पक्का मददगारना सय.

Grammar_Primary.png